Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Vinh danh

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trịnh Đức Đô

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ Xây dựng - Giao thông

Xem Profile

Trần Nguyễn Phương Nam

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ thông tin

Xem Profile

Cao Thị Phương Anh

SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ Xây dựng - Giao thông

Xem Profile

Vinh danh

SINH VIÊN 5 TỐT

Phạm Anh Tú

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ

Xem Profile

Lê Đắc Thịnh

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ thông tin

Xem Profile

Nguyen The Ngoc Phuong

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ nông nghiệp

Xem Profile

Đỗ Thị Trang

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá

Xem Profile

Hoàng Văn Thịnh

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá

Xem Profile

Nguyễn Duy Hùng

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Điện tử viễn thông

Xem Profile

Nguyen The Ngoc Phuong

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ nông nghiệp

Xem Profile

Nguyễn Thị Quỳnh

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ thông tin

Xem Profile

Nguyen The Ngoc Phuong

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ nông nghiệp

Xem Profile

Nguyễn Thị Quỳnh

SINH VIÊN 5 TỐT

Khoa / Viện: Khoa Công nghệ thông tin

Xem Profile