Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Cấn Quang Trường

Năm sinh: 05/12/2001
Khoa: Khoa Điện tử viễn thông

Giới thiệu

Thủ khoa ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử và viễn thông

- Các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học:

+ Sinh viên suất sắc toàn khóa;

+ Giải nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 2023;

+ 03 bài báo đăng trên nhật ký hội nghị và và tạp chí (tác giả và đồng tác giả).

- Học bổng:

+ Học bổng xuất sắc các kỳ: kỳ II năm học 2019-2020, kỳ IV năm học 2020-2021, năm học 2021-2022, kỳ VII năm học 2022-2023.

- Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp: Detecting High-Rate DDoS and Slow-Rate DoS Attacks in Software-Defined Network.

Điểm: 9.6

- Công việc hiện tại: Chuyên viên DevOps tại Khối Công nghệ thông tin - Ngân hàng Quân đội.