Sự Kiện

Tham quan Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam tại Hải Dương

Ngày

7 tháng 12 năm 2023

Giờ

07h-13h

Địa điểm

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Hết hạn