Sự Kiện

WORKSHOP: CÂU CHUYỆN CỦA NĂM NHẤT

Ngày: 29 tháng 10 năm 2023

Giờ: 9H-11H

Địa điểm: Nhà tập đa năng Kí túc xá QGHN-04 tại Hoà Lạc

Hết hạn