Sự Kiện

NGÀY HỘI TỰ HÀO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Ngày: 26 tháng 11 năm 2023

Giờ: 07h30 - 22h30

Địa điểm: Quảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội (Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Hết hạn