Sự Kiện

Write a CV & Mock interview: Decide your Career, Define your Success

Ngày: 12 tháng 11 năm 2023

Giờ: 9h00 - 16h00

Địa điểm: Phòng 301 nhà G2, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hết hạn