Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Nguyễn Quang Huy

Năm sinh: 25/08/2001
Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu

+ Thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ thông tin khóa 2019-2023 với số điểm 3.93/4.

- Các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động:
+ Sinh viên xuất sắc tất cả các năm học và toàn khóa học;
+ Chứng nhận sinh viên có nhiều đóng góp cho công tác tập thể toàn khóa học;
+ Giải Ba cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022-2023;
+ First-author của một bài báo được đăng trên kỷ yếu của hội thảo quốc tế ICIIT 2023;

- Học bổng:
+ Học bổng khuyến khích học tập các kỳ: kỳ II năm học 2019-2020, kỳ I và kỳ II năm học 2020-2021, kỳ I năm học 2022-2023.
+ Học bổng Mitsubishi năm học 2020-2021.

- Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp: Phát hiện các botnet ngang hàng dựa trên các đặc điểm cấu trúc đồ thị

- Điểm: 9.8

- Đạt khóa luận xuất sắc.

- Công việc hiện tại: Giảng viên tạo nguồn và nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm An toàn thông tin - Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.