Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Hồ Minh Hiếu

Năm sinh: 02/10/2001
Khoa: Khoa Vật lý  kỹ thuật và Công nghệ Nano

Giới thiệu

Thủ khoa Ngành Vật lý Kỹ thuật

Học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc học kỳ I năm học 2020-2021, học kỳ II năm học 2020-2021, học kỳ I năm học 2021-2022, học kỳ II năm học 2021-2022; học bổng Vallet năm 2022.


- Danh hiệu "Sinh viên Giỏi" năm học 2019-2020; Danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc' năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022.


- Thành tích Nghiên cứu Khoa học: Đạt giải ba cấp Khoa năm 2021, giải nhất cấp Khoa năm 2022, giải ba cấp Khoa năm 2023 và giải ba bình chọn cấp Trường năm 2022 tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học;

Tham gia đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2023, mã số QG.23.38.


- Các thành tích khác (tham dự các kỳ thi OLP, tham gia các hoạt động tập thể...):

Giải nhất UET Esport Championship bộ môn Liên minh huyền thoại năm 2022 và năm 2023.