Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Bùi Minh Hiếu

Năm sinh: 10/07/2003
Khoa: Khoa Điện tử viễn thông

Giới thiệu

Là một trong số những "hunter" tài năng, sinh viên Bùi Minh Hiếu - Ngành Kỹ thuật Robot, Khoa Điện tử Viễn thông đã "săn" thành công học bổng ADF của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc, tổng giá trị 8.000 USD trong 4 năm học liên tiếp (2.000 USD/năm) và các học bổng khuyến khích học tập.

Trở thành thủ khoa tuyển sinh khóa QH-2019-I/CQ của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, Bùi Minh Hiếu đã vinh dự trở thành gương mặt sinh viên tiêu biểu nhận học bổng ADF, Hàn Quốc với trị giá 2.000 USD/năm và duy trì được học bổng này trong suốt thời gian học tập của mình với tổng giá trị học bổng lên tới 8.000 USD trong suốt 4 năm học.